v
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů

Městský úřad Chřibská provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

  • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů
  • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny
  • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
  • Evidenci daní a poplatků
  • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
  • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Personální a mzdovou agendu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Luděk Galbavý

mobil : +420 602 239174

e-mail : galbavy@sbou.cz

 

 

Práva subjektu údajů – formuláře pro uplatnění práv

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „GDPR“) můžete kdykoliv uplatnit svá práva podle článků 15 až 22 GDPR. Svá práva můžete uplatnit na základě jednotlivých formulářů uvedených níže. 

Informace pro vyplnění formuláře                                         návod zde                         (= 6_Informace k žádostem.pdf)

Žádost o informaci                                                                     formulář zde                    (= 2_Žádost o informaci_vzor.docx)
Žádost o opravu                                                                         
formulář zde                    (= 2_Žádost o opravu vzor.docx)
Žádost o výmaz                                                                           
formulář zde                    (= 2_Žádost o výmaz_vzor.docx)

Žádost o přenositelnost                                                            formulář zde                    (= 2_Žádost o přenositelnost_vzor.docx)

Žádost podat námitku proti zpracování os. údajů             formulář zde                    (= 2_Žádost vznést námitku_vzor.docx)