Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku školy
2
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku školy
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
3
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku školy
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
4
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku školy
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
5
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku školy
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
6
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku školy
Změna datumu konání - dětský maškarní rej
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
Dětský maškarní rej
Maškarní rej s balonkovou show pro děti
7
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku školy
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
8
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku školy
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
9
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku školy
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
10
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku školy
Zápis do první třídy ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
11
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku školy
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
12
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
13
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
14
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
15
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
16
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
Oznámení o přerušení dodávky vody - Chřibská/Horní Chřibská/Krásné Pole
17
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
18
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
19
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
20
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
Přednáška Vzácní obyvatelé skal
21
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
22
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
23
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
Prodej ovocných stromů a keřů
24
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
25
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
26
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
27
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
28
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
29
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
30
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
1
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
2
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
3
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
4
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
5
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
Drobečková navigace

Úvod > O Chřibské > Aktuality > Další etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Další etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizaceChtěli bychom Vám tímto dát na vědomí, že již nastal čas přípravy a vlastní realizace dalšího pokračování plánované rekonstrukce vodovodního řádu, kterou bude provádět SVS, a.s., ale také splaškové a dešťové kanalizace, kterou bude provádět naše město! V této další etapě je plánována celá trasa od objektu Chmelařů – most u Bělidla  (dlážděná místní komunikace z náměstí uličkami směrem na Horní Chřibskou), až po silnici k bývalému areálu OZAP v Krásném Poli. Vzhledem k nákladovosti celé rozsáhlé etapy bude ve společné trase s novým vodovodem pokládána naše splašková kanalizace a to v celé trase naší místní komunikace až po hlavní silnici ve správě SÚS (autobusová zastávka u Wimmerů). V této trase budou moci býti napojeny všechny objekty na novou splaškovou kanalizaci. Nejdůležitější úsek celého vedení vodovodu a kanalizace bude v trase od mostku u bývalého objektu p.Kuncové (dnes objekt p.Havla) a již zmiňovanou autobusovou zastávkou u Wimmerů. Tento úsek je nejužší z celé plánované trasy vodovodu a kanalizace a vzhledem k již vedeným inženýrským sítím (plyn, elektřina, dešťová kanalizace) a šířkovým parametrům místní komunikace bude velice důležité „srovnání“ jednotlivých inženýrských sítí vedle sebe, byť za cenu přeložek stávajících inž.sítí. Tento úsek je však stěžejním pro další navazovanou etapu budování splaškové kanalizace pro celou Horní Chřibskou a Krásné Pole. Bez vybudování tohoto důležitého úseku bychom mohli na splaškovou kanalizaci v Horní Chřibské a Krásném Poli zapomenout.

Další trasa nového budování rekonstrukce vodovodu bude trasa od křižovatky bývalého řeznictví p.Špíze podél hlavní silnice na křižovatku na Horní Chřibskou, kolem naší školy, družiny a školy až po objekt p.Nováka a v naší místní komunikaci bude navazovat zpět na trasu u mostku p.Kuncové (dnes p.Havla). Jen ve vybraných úsecích bude prováděna i splašková kanalizace, tak jak nám to výškové poměry území dovolí. (viz přiložený plánek)

Další vývojovou etapou pro dobudování budoucích inženýrských sítí u nás ve městě bude zejména rekonstrukce vodovodu a pokládka nové splaškové kanalizace podél pravobřežní části našeho potoka na náměstí od objektu Zdravotního střediska podél objektu Pekárny až po objekt p.Vavrince směrem na Dolní Chřibskou. Tuto etapu zatím projektujeme a vzhledem opět ke složitosti celého území (úzké šířkové poměry a stávající inženýrské sítě podél potoka) bude tato etapa v realizaci posunuta až na rok 2025-2026. Ale přes toto vše máme dnes velkou výhodu v možnosti se připojovat na již vybudovanou síť nového vodovodu a splaškové kanalizace v Dolní Chřibské s napojením na novou čistírnu odpadních vod (ČOV), která kapacitně vyhoví potřebám celého města! Tímto postupným řešením celého území našeho města dosáhneme většinového odkanalizování našich objektů a zkvalitnění zásobování objektů pitnou vodou hodné 21.století. Což bylo hlavním cílem a záměrem našich předchůdců ve vedení města, kteří se do prvních etap příprav pustili již v roce 2016.

 

Prosba k Vám spoluobčanům našeho města:

Právě proto, abychom nezatěžovaly vás občany rozkopanými ulicemi několikrát po sobě a neplýtvaly finančními prostředky na obnovu povrchů, koordinujeme tyto akce společně s SVS tak, aby pokud možno probíhaly současně nebo úzce koordinovaně.

Přiložený plánek níže - ve vyznačené lokalitě nás tedy čeká rekonstrukce vodovodního řádu, budování a rekonstrukce kanalizace a přeložení stávajících sítí s tím, že vše navazuje na předchozí provedené etapy. V době, kdy budeme znát přesný harmonogram prací v konkrétních místech, vás všechny budeme včas informovat.

 

Předem děkujeme za trpělivost a věříme, že to všichni zvládneme protože tak i tak, by nás tyto strategické rozvojové záležitosti neminuly!

Vedení vašeho města

 

Aktuální etapa:
IMG_0273.jpg


Komentáře


  • 14. 2. 2024 18:38
    Radovan Barsa
    schéma stavby

    Přeji dobrý den, bylo by prosím možné na stránky města vložit schéma, kde bude znázorněna uvedená trasa rekonstrukce vodovodu a kanalizace ? Moc děkuji, a přeji zdar a hladký průběh této velmi důležité stavbě ! Barsa


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů