v
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Usnesení a vyhlášky

Usnesení, vyhlášky a důležité zákony

Vyhlášky a nařízení města

Do podkladové části změny č.2 UPNSU Chřibská lze nahlížet na MěÚ Chřibská

Usnesení zastupitelstva a rady města

Pořadové číslo usnesení Ze dne
ZM z ustavujícího zasedání zastupitelstva města.docx 31.10.2018
ZM č. 08 - 18 28.11.2018
ZM č. 01 - 19 06.02.2019
ZM č. 02 - 19 10.04.2019
ZM č. 03 - 19 19.06.2019
ZM č. 04 - 19 21.08.2019
ZM č. 05 - 19 24.10.2019
ZM č. 06 - 19 27.11.2019

ZM č. 01- 20

 

29.01.2020

 

   
   

Obecně závazné vyhlášky :

Obecně závazná vyhláška č. 1-2011 26.01.2011
Obecně závazná vyhláška č.2-2011 26.01.2011
Obecně závazná vyhláška č.3-2011 26.01.2011
Obecně závazná vyhláška č.4-2011 26.01.2011
Obecně závazná vyhláška č.5-2011 26.01.2011
Obecně závazná vyhláška č.6 -2011 31.08.2011
Obecně závazná vyhláška č.1-2012 25.01.2012
Obecně závazná vyhláška č.2-2012 29.05.2012
Obecně závazné vyhláška č.1-2015 02.02.2015
Obecně závazné vyhláška č.2-2015 02.02.2015
Obecně závazná vyhláška č.3-2015.doc 02.02.2015
Komunální odpad.pdf 31.12.2018
Obecně závazná vyhláška č.1-2019 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č.2-2019 01.01.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon